Skip to content
Wednesday 03 June 2020 Van en voor eigenaars en liefhebbers van de Alfa 155. Opgericht 4 juni 2009.contact

Copyright

juni 4, 2009 by Rudolph

United Kingdom  België / Belgique  Danmark  Deutschland  España  France  Ελλάδα  Ireland  Italia  日本  Nederland  Norge  Österreich  Portugal  Schweiz / Suisse / Svizzera  Suomi  Sverige

Copyright website "Alfa 155 Club"

Het oorspronkelijke auteurschap op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Dit omvat geschriften, illustraties, foto's, en andere vormen van auteurschap beschermd door het auteursrecht.

Alleen de eigenaar van het auteursrecht op dat werk (bijvoorbeeld "Alfa 155 Club", Archivio storico dell'Alfa 155 of Rudolph) heeft het recht, een nieuwe versie voor te bereiden, of om iemand anders daartoe te authoriseren (Sectie 106 van de Copyright Act 1976). Derhalve kunt u geen aanspraak maken op het auteursrecht op dat werk, hoezeer u dat werk ook wijzigt, tenzij u toestemming heeft van de auteursrechthebbende.

Indien u gebruik maakt van een auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming van de eigenaar, kan de auteursrechthebbende zich verzetten tegen schending van Auteursrecht en zonodig, Persoonlijkheidsrechten. Er zijn omstandigheden waar een citaat of een voorbeeld kan worden gebruikt zonder toestemming ("fair use"). Echter, in geval van twijfel raden wij u aan, de toestemming te verkrijgen.

Merk op dat het werk onder bescherming van het auteursrecht is, vanaf het moment dat het is gemaakt en is vastgelegd in een tastbare vorm, direct of met behulp van een machine of apparaat.

Hoe krijg ik toestemming om werk te kunnen gebruiken van de website "Alfa 155 Club"?

U kunt om toestemming vragen. Neem rechtstreeks contact op met "Alfa 155 Club".

N.B. Auteursrecht is een vorm van bescherming gebaseerd op de Amerikaanse grondwet (Nederland: Auteurswet) en toegekend door de wet voor originele werken van auteurschap in een tastbaar medium. Copyright omvat zowel gepubliceerde en ongepubliceerde werken.

Onder het auteursrecht is de maker van het oorspronkelijke werk, de auteur. De auteur is ook de eigenaar van het auteursrecht, tenzij er een schriftelijk akkoord is, waarbij de auteur het auteursrecht overdraagt aan een andere persoon of entiteit, zoals een uitgeverij.

Het is illegaal om auteursrechtelijk beschermde werken te verveelvoudigden of openbaar te maken.

Landen (waaronder Nederland) die partij zijn bij specifieke multilaterale of bilaterale relaties met de VS op grond van een proclamatie of een verdrag: zie Circular 38a (rev: 07 ⁄ 2009), International Copyright Relations of the United States.

©2009 Alfa 155 Club.

AdaptiveThemes